Версия 5.0 на TIMEON.GURU с множество подобрения и улеснения при изготвянето на графици


В стремежа ни TIMEON.GURU да продължи да бъде най-добрата система за управление на графици и отчитане на отработеното време, от началото на 2023 добавихме множество нови възможности, оптимизации на процесите и подобрения в интерфейса, свързани както с изготвянето на графици, така и отчитане на дейностите.

Последните промени и допълнения, свързани с графиците (Planning & Scheduling) са:

 • Възможност за преглед на повече от един обект/бизнес в изгледа с графика - ръководителите, които отговарят за повече обекти или бизнеси, могат да селектират тези от тях, които искат да прегледат и на един екран да видят всички графици.
 • Дневен изглед на графика – до момента системата разполагаше с изглед на месечна и седмична база, като вече има разработена опция за преглед и на дневна база.
 • Показване на заетостта под графика – непосредствено под изгледа с графика е добавена детайлна информация за смените ден по ден, както и информация за брой хора с различни отсъствия като например отпуск, майчинство, неплатен годишен отпуск и болничен.
 • Печатна форма на графика - при печат в легендата освен името на смяната се виждат начало и край на смяната, както и почивката. Включени са различните типове отсъствия и смените по избор.
 • Добавено е поле за статус на ниво бизнес и обект – по подразбиране всички въведени или нови бизнеси и обекти са активни.
 • Направени са допълнения и в детайлната месечна справка.

Нововедения при отчитането на отработеното време (Timesheets):

 • Отчитане по два различни начина:
  • в реално време – служител, например Иван Иванов кликва и отбелязва, че започва/завършва работа или си взима почивка в текущия момент;
  • постфактум - отново за пример ще вземем Иван, който след завършване на работния си ден влиза и отчита, че е изработил 8 часа + 1 час почивка от 9 до 18.
 • Допълнения при настройките, като вече могат да се въведат неограничен брой дейности, клиенти, бизнеси и обекти.
 • В мобилното приложение може да отбелязва начало на работна дейност, край и почивки.


Към всички клиенти, които не спират да ни дават обратната връзка и предложенията за развитие на платформата – БЛАГОДАРИМ ВИ!