Съвети за организации, които се готвят да въведат електронно управление на работни графици


Ето няколко съвета за организации, които се готвят да въведат електронно управление на работни графици:

Оценете нуждите си

Преди да изберете софтуер за електронно управление на работни графици, трябва да оцените нуждите си. Преценете:

  • броя на служителите и локациите, за които трябва да се генерират графици;
  • различните видове работни графици, които се използват в организацията ви;
  • към какви други системи имат отношение данните в графиците и от какви данни се нуждаят.

Изберете подходящ софтуер

Съществуват различни софтуерни решения за електронно управление на работни графици, но не всички от тях са подходящи за всички организации. Изберете софтуер, който отговаря на нуждите ви, като вземете предвид възможностите за персонализиране, лесното използване и съвместимостта с други системи. Една от най-важните възможности за интеграция е със система за управление на отсъствията.

Обучете персонала си

Обучете служителите си да използват софтуера за управление на работни графици. Обяснете на мениджърите детайлно как могат да въвеждат и редактират графици, как да споделят информацията с екипите си и към кого да се обърнат, ако имат затруднения.

Интегрирайте софтуера с други системи

Ако използвате други системи, като системи за ТРЗ програми, системи за управление на човешките ресурси или системи за управление на отпуските, уверете се, че новият софтуер за управление на работни графици може да се интегрира с тях.

Създайте ясни процедури за работа

Създайте ясни процедури за работа със системата за управление на работни графици и ги споделете с всички служители. Обяснете как да ползват системата, какви са възможностите ѝ и предоставете ясни инструкции за експлоатация.


Нека да кажем сбогом на хартията и ексела и да кажем здравей на TIMEON.GURU. Едно съвременно онлайн решение за управление на графици, което ще ви даде бързина, ефективност и по-добро преживяване в процесите, свързани с управлението на времето.

Повече информация можете да откриете на TIMEON.GURU.