Заплащане и работа по време на официални празници


С наближаването на празничния сезон е полезно да си припомним, че според чл. 264 от Кодекса на труда за работа през дните, определени като официални празници, независимо от начина на отчитане на работното време, на работниците и служителите се дължи допълнително заплащане. То е в размер на не по-малко от удвоения размер на трудовото възнаграждение.

В чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда са определени дните на официални празници в Република България. Предстоящите такива са 24 декември - Бъдни вечер, 25 и 26 декември - Рождество Христово и 1 януари - Нова година. За работата на т.нар. неприсъствени дни (27 декември), с които се компенсира съвпадението на празниците с почивните, се заплаща по-високо възнаграждение (75 на сто) единствено ако трудът е извънреден.

За работещите на ненормиран работен ден (или при подневно отчитане на работното време) трудът, положен по време на официални празници, както и в почивни и неприсъствени дни, винаги е извънреден.

При сумирано изчисляване на работното време, работните дни се определят по предварително изготвен поименен график. В този случай трудът, положен по график в празнични и почивни дни, не е извънреден и на работника се заплаща двоен размер на трудовото възнаграждение. Трудът се счита за извънреден ако той е положен извън графика.

Съгласно чл. 262 КТ, положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от:

  • 50 на сто – за работа през работните дни;
  • 75 на сто – за работа през почивните дни;
  • 100 на сто – за работа през дните на официалните празници;
  • 50 на сто – за работа при сумирано изчисляване на работното време.


Според чл. 15 от Наредба за работното време почивките и отпуските, извънредният труд се възлага със заповед на работодателя, за която работникът следва да е уведомен поне 24 часа по-рано. Положеният извънреден труд се въвежда в специална книга и се отчита пред инспекцията по труда до 31 януари на следващата календарна година (чл. 149 от КТ).
Софтуерни платформи като TIMEON.GURU позволяват нов, удобен и бърз начин за управление на работното време за всички в организацията. Създаването и управлението на графици при сумирано изчисляване на работното време (СИРВ), задаването на смени с няколко клика, формирането на справки за всички в организацията или само за конкретни потребители и мобилното приложение са малка част от функционалностите, които платформата спредлага.