Графици без хартия


Управлението на графици в една организация може да се определи като процес по формиране, редакция, потвърждаване на смени и информиране на всички заинтересовани страни. Финалната цел е плавното преминаване от една смяна към друга, без да бъде прекъсван работният процес.

Какво точно са графиците?

Работното време е един от измерителите на всеки вид труд и представлява период от време, през който се реализира трудова дейност. То е присъща мярка за редица права и задължения на работника или служителя, които са пряко или косвено свързани с количеството положен труд (според Кодекса на труда).

Ред от фактори могат да повлияят при структурирането на фирмен график. След финализирането му, вече би трябвало да имате отговор на въпроси като:

  • От колко служители имам нужда за конкретна смяна?
  • Кои от наличните смени, могат да бъдат изпълнявани от един служител, съгласно уменията му/й?
  • Кога служителите ми биха предпочели да са на работа и кога – не?

Управлението на графици отдавна не може да бъде ограничено от стандартния лист хартия формат А4. Ресурсите, които биват изразходвани в принтиране, сканиране, архивиране и съхранение на графиците могат да бъдат избегнати чрез въвеждането на електронна система, която да дигитализира и ускори цялостния процес по менажиране на това кой, откъде, кога, за колко време работи. В бързоразвиващия се дигитален свят, в който живеем подобни платформи са жизнено важни, за да останете една стъпка пред конкуренцията си, в крак с тенденциите и да можете да се фокусирате върху стойностни и приоритетни дейности, които са от полза за вашите клиенти.

Решението

Софтуерни платформи като TIMEON.GURU позволяват нов, удобен и бърз начин за управление на работното време за всички в организацията. Създаването и управлението на графици при сумирано изчисляване на работното време (СИРВ), задаването на смени с няколко клика, формирането на справки за всички в организацията или само за конкретни потребители и мобилното приложение са малка част от функционалностите, които системата предлага.

Управление на графици в системата за графици, отчитане на работата и следене на присъствието TIMEON.GURU

Възможности

  • Работна квота, планиране на смени и роли – Системата има опция за въвеждане на роля като по този начин покрива изискванията на голяма част от бизнесите в България. Лесно можете да различавате планирания и актуалния график чрез различните изгледи в платформата.
  • Следене на работното време и извънредния труд – Отчитането се случва по два различни начина: 1. В реално време служителят кликва и отбелязва, че започва/завършва работа или си взема почивка в текущия момент 2.Отчитането може да бъде регистрирано постфактум, където служителят, който след завършване на работния си ден влиза в системата и отчита, че е изработил 8 часа + 1 час почивка от 9:00 до 18:00.
  • Отворени смени с конфигурируем процес на одобрение – Служител сам може да заяви дали би желал да вземе някоя конкретна смяна, като разбира се се съобрази с процеса на одобрение. Било то без такъв или да бъде нужно да изчака одобрението/отказа на колегата, който съставя графика.
  • Справка на база всички или конкретни потребители – Справките ни позволяват да проверим по всяко време както цялостната картина на смените и работата на служителите си, както и да сравним заетостта обект по обект.
  • Неограничен достъп до графиците - Чрез мобилното приложение крайните потребители могат да достъпват актуалния си график или да се отчитат пред прекия си ръководител по всяко време и навсякъде само с няколко тупвания по „умния“ си телефон.

Повече информация можете да намерите на нашия сайт TIMEON.GURU.