BIC

+
TIMEON.GURU


Оптимизиран процес по управление на графиците на служителите на "БИК Сървисис София" ЕООД

БИК Сървисис София са пример за организация, наш партньор, който се възползва не само от платформата за управление на отсъствия – TIMEOFF.GURU, но и на системата за управление на графици – TIMEON.GURU. Искаме да им благодарим за доверието, което вложиха в нашите софтуерни решения.

Обратната връзка от нашите партньори е важна част от нашата работа, затова споделяме и с Вас думите на Антоанета Атанасова - Сътрудник "Човешки ресурси и административна дейност" относно съвместната ни работа:

Работя с TIMEOFF.GURU повече от 5 години, но реалната полза от приложението изпъкна по време на пандемията 2020-2021г. В ситуация, в която изненадващо трябваше да променим присъствен работен ритъм в неприсъствен, TIMEOFF.GURU се оказа изключително подходящ. Имплементацията му, ни даде възможност :

  • да продължим безпроблемно и удобно и за функцията ЧР и за служителите, цикъла на подаване на заявки за отсъствия;
  • дигитално подаване на документите към тях;
  • навременно отбелязване на локация на работа.

Мобилното приложение е една допълнителна полза, която осигурява още по-голяма свобода и бързина на регистрация на отсъствия и локация на работа.

Системата е оборудвана с електронно подписване, съобразена с наредбата за електронни документи, мултифакторна идентификация, отговаря на основните трудово-правни изисквания в България, касаещи отсъствията и работа на месечен график TIMEON.

Имплементацията на готовите функции на продукта е бърза, процедурата по стартиране на електронното подписване от страна на работодателя е опростено.

Системата изключително улеснява и намалява администрацията на отсъствията и документите към тях, както и консолидацията на данни от месечните графици. Не на последно място, TIMEON.GURU дава възможност на специалистите ЧР да се фокусират в експертните си функции и да прилагат познанието си в конкретните казуси касаещи както служителите така и тяхното управление.

Нека да кажем сбогом на хартията и ексела и да кажем здравей на TIMEON.GURU. Едно съвременно онлайн решение за проследяване на времето, което ще ви даде бързина, ефективност и по-добро преживяване в процесите, свързани с управлението на времето.